پروفیل لامبری

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۲۰۰mm ۸mm ۴۵۰gr/m ۰/۴۵mm ۰/۴۵mm