پروفیل فریم بازسازی

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۶۵mm ۵۰mm ۴ ۱۱۱۸gr/m ۲۵ ×۱۸ × ۲۵ ۲/۳mm ۲/۶mm