پروفیل گرد

 

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۵۶mm ۲ ۸۲۸gr/m ۲/۵ ۲/۵mm ۲/۵mm