پروفیل آداپتور گرد

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
۶۰mm ۲۸/۴۳mm ۵۹۹gr/m ۲/۵mm ۲/۸mm