پروفیل قاب کشویی تک ریل

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۱۰۶mm ۵۵mm ۷۰mm ۴ ۱۷۹۱gr/m ۱۶ × ۱۲ × ۲۶ ۲/۳mm ۲/۶mm