پروفیل قاب

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۴۸mm ۶۸mm ۴ ۱۱۵۰gr/m ۲۶ ×۲۹ × ۲۶ ۲/۵mm ۲/۸mm