پروفیل کاور فریم کشویی تک ریل

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
۲۰mm ۲۶mm ۲۹۱gr/m ۱/۸mm ۱/۸mm