پروفیل آداپتور

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۳۸mm ۶۵mm ۳ ۱۰۵۵gr/m ۲۵ ×۲۶ × ۲۵ ۲/۵mm ۲/۸mm