پروفیل قاب کشویی دو ریل

 

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
۸۰mm ۵۲mm ۵۲mm ۳ ۱۲۹۰gr/m ۱۵ × ۵۰ ×۱۵ ۲/۵mm ۲/۸mm